Zur Sprachwahl
Zur Metanavigation
Zur Sucheingabe
Zur den Bannertabs
Zur Hauptnavigation
Zum Inhalt
Header Mobile Header

15. Branżowe Targi Techniki Obiektowej, Elektrotechniki, Oświetlenia oraz Klimatyzacji i Automatyzacji

efa - Lipsk, 20 – 22 września 2017

Od 1990 roku targi efa stanowią wiodącą platformę komunikacji i wymiany informacji z zakresu techniki obiektowej i elektrotechniki dla przemysłu, handlu, inżynierów elektryków, architektów, projektantów i inwestorów w środkowych Niemczech. W tym roku, podczas ich 15-stej edycji przedstawiciele branży z tego regionu będą mogli zapoznać się z aktualną ofertą producentów, innowacyjnymi technologiami i najnowszymi rozwiązaniami dla branży.

Podczas tegorocznej edycji najważniejszymi tematami będą przyszłościowe rozwiązania i innowacje w dziedzinach takich jak np.:
inteligentne rozwiązania w renowacji budynków, cyfryzacja i najnowsze systemy dla inteligentnych budynków, a także edukacja pracowników i absolwentów szkół technicznych.

NAJLEPSZE SZANSE NA SUKCES

Wyniki ostatniej edycji

Liczba wystawców: 225
Liczba odwiedzających: 14 100
Powierzchnia ekspozycyjna brutto: 19 300 sqm
Udział odwiedzających z branży: 98 %

Opinie wystawców

 • 94 % poleciłoby targi innym firmom z branży**
 • 92 % planuje ponowny udział**
 • 92 % ocenia pozytywnie ilość odwiedzających na swoim stoisku*
 • 93 % wysoko ocenia kwalifikacje i profesjonalizm odwiedzających*

Opinie odwiedzających

 • 87 % odwiedzających zrealizowało swoje cele pomyślnie* dla 86 % odwiedzenie targów było opłacalne *
 • 93 % planuje ponownie odwiedzić targi efa w 2017 roku**
 • 95 % odwiedzających poleci odwiedzenie tych targów innym**

Tylko 10 % odwiedzających targi efa odwiedziło również targi
Light & Building we Frankfurcie

Odwiedzający

 • 41 % inżynierzy elektrycy
 • 18 % przedstawiciele przemysłu
 • 8 % przedstawiciele branży energetycznej oraz ochrony środowiska
 • 7 % architekci, planiści, inżynierowie, przedstawiciele gospodarki lokalowej
 • 7 % przedstawiciele handlu hurtowego i detalicznego
 • 19 % inni

*Oceny od „bardzo dobrze” do „wystarczaj¹cy”
** Oceny od „na pewno” do „prawdopodobnie” ród³o: wyniki ankiety przeprowadzonej wœród wystawców i odwiedzaj¹cych targi efa i HIVOLTEC 2015 przez agencjê badania opinii publicznej: Gelszus Messe-Marktforschung

Odwiedzający

 • inżynierowie elektrycy
 • przedstawiciele przemysłu
 • architekci, projektanci, inżynierowie
 • handel detaliczny i hurtowy
 • przemysł energetyczny
 • ministerstwa i urzędy
 • właściciele i zarządcy budynków
 • developerzy i inwestorzy

Zakres tematyczny

 • instalacje i systemy elektryczne
 • elektromobilność
 • oświetlenie
 • ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja
 • sprzęt niskiego, średniego i wysokiego napięcia
 • wytwarzanie, przesyłanie, przekształcanie
 • i akumulowanie energii elektrycznej
 • automatyka
 • systemy przesyłowe, sieci szerokopasmowe,
 • usługi i sprzęt satelitarny
 • systemy i sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
 • dla biura i budynków
 • systemy ochrony i zabezpieczeń
 • aparatura i urządzenia kontrolno-pomiarowe,
 • technika pomiarowa, czujki
 • elementy budowlane, zespoły, transformatory,
 • technika napędowa
 • narzędzia, wyposażenie zakładów,
 • magazynów i montażowni
 • facility management
 • usługi
 • kształcenie i doskonalenie zawodowe

Koszty udziału w targach

Stoisko niezabudowane 
Stoisko szeregowe133,- euro/m²
Stoisko narożne154,- euro/m²
Stoisko czołowe163,- euro/m²
Stoisko wyspowe172,- euro/m²

Do podanych cen należy doliczyć 174,90 euro zryczałtowanej opłaty reklamowej, 2,20 euro/m² – zryczałtowanej opłaty za innowacje, oraz 0,60 euro/m² niemieckiego podatku targowego AUMA oraz należny podatek VAT.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.targilipskie.pl w zakładce: Wystawcy/Aktualne oferty/Formularze zgłoszeniowe

Równolegle z targami efa odbywać się będą Branżowe Targi Technik Wysoko- i Średnionapięciowych – HIVOLTEC. Takie połączenie gwarantuje wystawcom oraz odwiedzającym możliwości korzystania z zachodzących efektów synergii. HIVOLTEC uzupełnia swoją ofertą targi efa o rozwiązania i produkty z zakresów: m.in. technik instalacyjnych, szeroko rozumianego wyposażenia, a także bezpieczeństwa pracy.

Dzięki połączeniu terminów obu imprez zaprezentowane zostanie pełne spektrum oferty elektrotechniki – od niskonapięciowej, przez średnio, aż do wysokiej.

Targom towarzyszyć będzie bogaty program konferencji, który stanowi idealne dopełnienie oferty wystawców oraz nieocenione źródło fachowej wiedzy. Odwiedzający oraz wystawcy mogą wziąć udział w następujących przedsięwzięciach: efaforum, Forum tematyczne „Światło”, Forum Innowacji oraz HIVOLTEC-Forum.

Najważniejsze tematy: cyfryzacja i inteligentny budynek, nowoczesne rozwiązania w remontach budynków, innowacyjne techniki oświetleniowe, elektromobilność, aktualne normy.

Targi Lipskie Polska Sp. z o.o.
Frau Magdalena Dziemidek
ul. Jana Olbrachta 29, lok. 5
01-102 Warszawa
tel./fax 22 414 44 71, 72, 73
e-mail: info@targilipskie.pl
www.targilipskie.pl

Imprint| Data protection| Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1, 04356 Leipzig © Leipziger Messe 2019. All rights reserved.